Home

Welkom op de website van de Stichting Educatieve Kruidentuin Vriezenveen.

Het doel van de stichting is:
A. Het bevorderen van de instandhouding van de Educatieve Kruidentuin te Vriezenveen en het genereren van de daartoe benodigde financiële middelen.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.